Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

?о?ам ж?не ?ызмет ету

25.10.2013

Сен мирасты? болса? (м??алім, ата-ана немесе студентсі? бе, ма?ызды емес) ?р т?рлі та?ырыпты? к?ндерге байланысты ?ызы?ты іс-шаралар?а, мерекелерге ?атысасы?. 24 ?азан да д?л сондай к?ндерді? бірі болды. Б?л жолы бізді? мектепті? ?ызы?ты ?леміне бізбен ?атар к?ршілеріміз SOS — Kinderdorf пен «Океан Арт» ?ауымдасты?ыны? балалары да ?атысты.

Б?л к?ннен ал?ан ?серіміз тамаша болды. 9-сынып студенті Дария: «Б?л керемет к?н болды! Мен дебаттарды? ?ту барысын ты?дап, ба?ыладым, б?л ?те ?ызы?ты ж?не танымды болды!»-деп ?з ?серімен б?ліссе, Сады? ?зиза: " Б?гін мен ?лкен эмоциялы? ?сер алдым!»-деген болатын.

Шынымен-де, к?н с?тті ?тті!

Бір топ «JumpForward» ?ыздары «BakeSale» ?йымдастырды. Онда, сонымен ?атар, бізді? м??алімдер-де ?атысып, барлы?ына аспазды? ?нерді? жау?арларын ?сынды: б?ліштер, кекстер… . Ж?рме?кеден т?скен ?аражат (45000 те?ге) б?гінгі та?да емделіп жат?ан «Мирас» мектебіні? студентіне тапсырылады. «Community and Service» к?ні бізді ?ызы?ты ба?дарламасымен ?уантты.

6 сыныптар «Ма?та?ыз» халы? ертегісіні? ?ойылымы ар?ылы барлы?ын ?уырша? ?ойылымымен ?уантып, ?здеріні? актерлік шеберліктерін к?рсетті. ?уырша?тарды «бас?ару» балалар?а ?те ?нады, енді олар шынайы театр ?мірін ??лшына к?туде: олар жетімдер ?йіні? балдыр?андарына ?уырша? театрын к?рсететін болады. Мистер Вильям жас актерлерді? ж?мысын «Жарайсы?дар!» деп ба?алап, оларды одан сайын рухтандыра т?сті.

Сондай-а? актер ретінде ?атыспа?ан студенттер ертегіні? а?ылшын тіліне аудармасын к?ркемдеп, оны шетелдік м??алімдерге тапсырды. Айта кететін жай, ?уырша? ?ойылымына ?ажетті барлы? ??ралдарды балалар ?здері жасады. Жарайсы?дар!

7 сынып студенттері осы к?н ?шін арнайы безендірілген футболкаларда FlashMob ?йымдастырып, к?рермендерді бимен ?уантты.

Жылыжай ?араушысы Марина Эдуардовнаны? жетекшілігіндегі іс-шара жылы, досты? жа?дайда ?тті. Онда сегізінші сынып студенттері м?мкіндіктері шектеулі балалармен бірігіп г?лдер отыр?ызды. ?она?тарды? ?р?айсына мектеп атынан т?тті сыйлы? тарту етілді.

9 сынып студенттері арасында ма?ызды ??гіме болды, олар «Б?л палатаны? пікірінше ?аза?станда ?арттар ?йі жабылуы тиіс» атты дебат?а ?атысты. Іс-шара ?те ?ызы?ты ж?не ?деттегіден тыс ?тті! Кейбір студенттерге жалпы дебаттар ?алай ?тетіні? к?руді? ?зі ?ызы?ты болды.

Ал 10 сынып о?ушылары ?она? балалармен футболдан досты? кездесу ?ткізіп, спорт шеберліктерін тексерді. ?серлі ж?не ?ызы?ты ойын те? есеппен ая?талды. Досты? жасасын!

Барлы?ы шаршады, біра? ?те ?ызы?ты ж?не пайдалы болды! — б?л к?нні? ?орытындысын осылай шы?ару?а болады. М?ндай іс-шаралар бізді? дамуымыз?а ы?пал етеді ж?не бірлігімізді ны?айтады, оларды жиірек ?ткізіп т?ру ?ажет.

Садыкбекова Ботагоз, 9 Б

  

Талдама
мен қолдау