Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Назар аудары?ыз, бай?ау!!!

Назар аудары?ыз, бай?ау!!! 22.11.2013

??рметті мирасты?тар, мектеп ?ызметкерлері ж?не студенттерді? ата-аналары!

Б?гін сіздерді? ?р?айсы?ызды? «Мирас» тарихында ?з ізі?ізді ?алдыру?а м?мкіндігі?із бар. Бізді? мектеп туыны? жобасын ??ру?а бай?ау жарияланды. Ол 20 ?араша к?ні басталады, ?тініштер ?абылдау 2013 жылды? 4 желто?санына дейін ж?ргізіледі. Бай?ау комиссиясыны? экспертизасынан ?ткен эскиздер негізгі мектепті? Атриумында ілінетін болады (2013 ж. 6 желто?сан), же?імпаз дауыс беру жолымен та?далып алынатын болады, дауыс беру сол к?ні 8:00-ден 16:00-ге дейін ?ткізіледі.

Жеке авторлар?а да, авторлы? топтар?а да ?атысу?а жол беріледі. Д?л сізді? идея?ыз же?іп шы?ып, бізді? корпусымызды? ?стінде сіз авторы болып табылатын ту ілініп т?руы м?мкін. Же?імпаз?а, ата? пен жалпыны? мойындауымен ?атар, 2013 жыл?ы 13 желто?санда ?тетін ?орытынды Ассамблея кезінде Диплом тапсырылатын болады.

Бай?ау туралы ережемен танысу?а, толы? а?парат алу?а ж?не ?тініш н?с?асын алу?а сіз т?менде келтірілген ??жатты ж?ктеу ар?ылы ?ол жеткізе аласыз.

Барлы? ?ажетті с?ра?тар бойынша Адема Аманжоловна?а жолы?уы?ыз?а болады.

Бай?ау туралы ережелер


Талдама
мен қолдау