Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Денсаулы? ж?не ?леуметтік білім алу к?ні

28.11.2013

27 ?арашада бізді? мектепте д?ст?рлі т?рде «Денсаулы? ж?не ?леуметтік білім алу» к?ні ?тті. Атал?ан к?н о?ушыларды осы к?нні? ?ту жоспарымен таныстыр?ан та??ы ассамблеямен басталды. Сонымен ?атар, жо?ары мектепті? о?ушыларына 9-10-сынып о?ушылары дайында?ан «Мирас наша?орлы??а ?арсы» та?ырыбына бейнероликтер к?рсетілді. Бейнероликтерді дайындау барысында о?ушылар жаман ?деттерге жаны ?ас екендіктерін д?лелдеді.

Сонымен ?атар, мектебімізге Салауатты ?мір салтын ?алыптастыру орталы?ыны? ?кілдері ?она??а келді. 6-10-сыныптар ?она?тармен кездесіп, д?рыс тама?тану, вирусты ж??палы аурулар, жынысты? т?рбие, наша?орлы?пен к?рес ж?не к?йзеліс жа?дайларынан аула? болу м?селелері туралы да ??гіме ?оз?ады.

6-9-сынып о?ушылары суреттер, с?зж?мба?тар, буклеттер сайысына ?атысып, ша?ырыл?ан ?она?тармен ба?аланды.

6-сынып о?ушылырыны? арасында суреттер сайысыны? ?орытындысы бойынша орындар келесі ретпен жіктелді:
1 орун — СадыкбековаТомирис
2 орын — АмироваАкния
3 орын — Арутюнян Лилия.

С?зж?мба?тар сайысында 7-сынып о?ушылары арасында ал?аш?ы ?штікке т?мендегі о?ушылар кірді:
1 орын — Усманов Марат
2 орын — Бычкова Валерия
3 орын — Альжанов Аскар

8-сынып о?ушылары арасында ?йымдастырыл?ан буклеттер сайысыны? же?імпаздары болып жариялан?андар:
1 орын — Пугачева София
2 орын — Алимов Бекарыс
3 орын — Альжан Арман

Бейнероликтерді жасап шы?ару ?орытынды сайысында орындар т?мендегідей жіктелді:
1 орын — Балхаш
2 орын — Арал
3 орын Каспий ж?не Зайсан командалары б?лісті.

Барлы?тары?ызды же?істері?ізбен ??тты?таймыз!


Талдама
мен қолдау