Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Кітап апталы?ы 2014

14.02.2014

«Мирас» мектебінде 10–14 а?пан аралы?ында Кітап Апталы?ы ?тті. Б?л кітаптарды ?адірлеп, кітап о?у?а деген махаббат сезімі арт?ан арнал?ан ерекше уа?ыт. Б?л апта аралы?ында к?птеген ?ызы?ты іс-шаралар ?ткізілді.

Кітап апталы?ы атриумда «Кітапты ашып, ?лемді ашамыз» бейнебаянын к?рсетумен басталды. Мектеп кітапханасы мен атриумында мерекелік к??іл-к?й орнап, дисплейлер ?демі безендірілген. Апта бойы о?ушылар ?ызы?ты іс-шаралар мен сайыстар?а ?атысты.

Орыс, ?аза?, француз ж?не, а?ылшын тілі саба?тарында балалар кітап?а байланысты айтыл?ан цитаталар, ?анатты с?здер ??растырды. Балалар ?з ойлары мен сезімдерін білдіре алды, тілді? ?ызы?ты, к??ілді, салма?ты бола алатынын к?рсетті. Цитаталар тізбегі мектеп атриумында ілулі т?р.

11, а?панда мектеп атриумында бізді? мектебімізді? жас жазушылары — Полина Чумаковамен ж?не Тимур Бердинмен «?ыл?аламды ?штау» атты ток-шоу ?тті.

Балалар ?здеріні? кітаптары туралы ??гімеледі, к?рермендерді? с?ра?тарына жауап берді, ойындар?а ?атысып к?п ?ызы?ты ?рі танымды? а?парат алды.

Бастауыш мектепті? кітапханасында 9 В сынып студенттері бастауыш сыныптарды? о?ушыларымен біріккен о?у ?ткізді. Балалар тек кітап о?умен ?ана шектелмей, кітаптар бойынша ?ызы?ты та?ырыптарды да тал?ылады. О?у ?ызы?ты болды.

Мектепте Киндердорф балаларымен кездесу ж?не біріккен о?у ?йымдастырылды. О?улар, пікір б?лісулер ж?не ойындар ая?тал?аннан кейін сыйлы?тар тарту етілді.

Кітапханада Кітап апталы?ына арнал?ан к?рме р?сімделді.

14, а?пан к?ні француз секциясы студенттеріні? французды? ?зіл?ой жазушысы, безендіруші-суретші Николя Журнумен он-лайн кездесуі ?тті.

Осы к?ні белгілі тележ?ргізуші Салтанат Ары?баевамен кездесу ?ткізілді, ол студенттерге маманды?ы туралы ??гімелеп, журналистика саласында?ы ж?мыс т?жірибесімен б?лісті, аудитория с?ра?тарына жауап берді.

8В сынып студенттерімен Татьяна Крюкованы? шы?армалары бойынша ашы? о?улар ?ткізілді.

О?у лидерлері аны?талып, оларды? аттары кітапхана?а ж?не мектеп атриумына ілінді. Биыл кітапхананы? е? ?здік о?ырмандарыны? «Керемет о?ырман» атты ??рмет кітабын жасап шы?ару ?й?арылды. Кітап?а со??ы ?ш жыл ішіндегі е? ?здік о?ырмандарды? аттары енгізілді.

Наталья Скокова

А?а кітапханашы


Талдама
мен қолдау