Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Мирасты?тар – олимпиада ж?лдегерлері

Мирасты?тар – олимпиада ж?лдегерлері 20.02.2014

Д?ние ж?зі к?гілдір экран алдында Сочи Олимпиадасын тамашалап жат?анда, мирасты?тар зияткерлік майданда ж?лделі орындар ?шін сайыс?а т?сіп, біршама н?тижіге ?ол жеткізді.

?алалы? олипиада?а жалпы білімдік п?ндер бойынша мектепті? 6 о?ушысы ?атысты: Ке?есова Ляззат (9-сынып) — математика бойынша, Чумакова Полина (9-сынып) -химия бойынша, Таубалдиев Ж?нібек (8-сынып) — а?ылшын тілі бойынша, Сады?бекова Ботаг?з (9-сынып) -биология бойынша, Животикова Анна-Мария (9 -сынып) — ?аза? тілі бойынша, Ж?нісова ?йгерім (9-сынып)- ?аза?стан тарихы бойынша. Оларды? ішінде Сады?бекова Ботаг?з бен Ж?нісова ?йгерім 3 орынды иеленгендері ?шін, Чумакова Полина «Химия п?ні бойынша к?рсеткен білімі ?шін» грамотамен марапатталды. № 54 мектеп-лицейінде ?ткен ?ылыми жобаларды? ?алалы? сайысында астаналы? 500 о?ушы жалпы білімдік п?ндер бойынша жаса?ан ?здеріні? ?ылыми жобаларын ?ор?ап, «та?даулы, е? жа?сы» ата?ын иелену ?шін білім сайысына т?сті. Бізді? мектепті? атынан сайыс?а 3 о?ушы ?атысты: Мамытбекова Назира (10-сынып) химия п?ні бойынша жаса?ан жобасын «Дені сау таби?и орта — „?аза?стан-2030“ стратегиясын ж?зеге асыруды? негізі» секциясында к?рсетті, Бозжанова Д?мелі «???ы?" секциясына ?атысты, Ер?ожина ?мина (9-сынып) жобаны ?дебиет п?ні бойынша дайындады. ?азылар ал?асы бізді? студенттерімізді? жобаларыны? жо?ары-де?гейін атап ?тіп, Ер?ожина ?мина?а ?шінші, Мамытбекова Назира?а бірінші ж?лделі орынды та?айындады. Иеленген бірінші орын Мамытбекова Назира?а ?ала абыройын республикалы? де?гейде ?ор?ау?а м?мкіндік берді. Ол жерде-де жоба ?шінші орын?а лайы? деп танылып, Назира Дипломмен марапатталып, ?здіктерді? ?атарынан к?рінді.

Мектебімізді? та?ы бір же?ісі — 11-сынып о?ушысы Балахметова Адия Ресейді? Протвино ?аласында ?ткен «Компьютерлік физика-2014» Халы?аралы? турнир аясында ?ткен компьютерлік шы?армашылы? бай?ауыны? же?імпазы болды. Адияны? жобасы ?здіктерді? ?атарынан к?рініп, 1-д?режедегі Дипломмен марапатталды.

Бізді? же?імпаздарымызды? ?ызы?ушылы?тары тек о?у саласымен ?ана шектелмейтінін атап ?ткіміз келеді. Оларды? барлы?ы спортпен ш??ылданады, музыкамен айналысады ж?не мектеп пен сынып ?міріне белсенді араласып ж?реді.

Балалар, біз сендерді ??тты?таймыз! Сендерді? жетістіктері?ді ма?тан т?тамыз ж?не алдары?да ?лі к?п же?іс к?тіп т?р?анына сенімдіміз!

Алия Гареева


Талдама
мен қолдау