Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

IQ зияткерлік казиносы 2014 ойындар сериясы

IQ зияткерлік казиносы 2014 ойындар сериясы 28.02.2014

«Ханымдар мен мырзалар! ??рметті Элитарлы? Клуб білгірлері! ??рметті к?рермендер! ?айырлы к?н! Халы?аралы? «Мирас» мектебіні? IQ Зияткерлік Казиносында?ы 2014 жыл?ы Зияткерлік Марафоныны? Ойындар Сериясына ?ош келді?іздер! Б?л алтыншы сезон барлы?тары?ыз?а ?мытылмайды ж?не пайдалы болады деп ?міттенеміз. Сіздерді? осы ойын?а ?атыс?андары?ыз?а ризашылы?ымызды білдіреміз!!!» Биыл?ы жыл?ы ойындарды? ?р сериясы д?л осындай с?здермен басталды.

IQ Зияткерлік Казиносы білім мен сын т?р?ысынан ойлауды насихаттайды десек арты? болмас. Клубты? «Super OmniaVeritas», латын тілінен «Білім б?рінен арты?» деп аударылатын ?раныны? ?зі со?ан д?лел т?різді. Бізді? пікірімізше білім, а?шамен салыстыр?анда еш?ашан ??нсызданбайды, ?рдайым бізге ?ажет болады, адамны? ?з біліміне ?аржы салуы (ал б?л болса к?ш-?уат, тырысу ж?не ауыр да ?ажырлы ж?мысты ?ажет ететін е?бек) ж?з есе д?режеде кері ?айтады. Міне, сонды?тан «таланттар» клубты? «есеп айырысу бірлігі» болып табылады: барлы?ымызды? бойымызда талант бар, алайда к?бі дарынын академиялы? та, ?леуметтік ортада да ?олданбауды ?алайды.

?з та?дырымызды? ?стасы — ?зімізбіз. Егер Сендер о?ушы ретінде мектеп ?мірі сыныпта да, одан тыс жерлерде-де ?ызы?ты ж?не ?уанышты жайлар?а толы болсын десе?дер, ?рекет еті?дер, ол тек Сендерді? ?олдары?нан келеді. Ал м??алімдер ?ауымы болса, Сендерді ?рдайым ?олдап, ?олпаштау?а дайын!

Ойындарды? ?ту барысы мен ?орытындысына келер болса?, а?пан айында Негізгі ойындар?а дейін жо?ары эмоциялы д?режеде ?ткен, ?ш команданы та?дау?а к?мектескен алдын ала ж?ргізілген іріктеу ойындары ?ткізілген болатын. 18, а?панда Казино?а ?арсы ойна?ан Мисс Гульдана баста?ан м??алімдер мен ата-аналар командасымен бірге та?ы ?ш команда ?тті:

  • Алина Власова баста?ан «Зайсан» ?йіні? «Victory» командасы; б?л команда ойындар сериясын 28, а?панда ашып, 54000 «талант» жинап, 6:2 есебімен же?ді, б?л н?тиже ?здік болып танылды;
  • Алдын ала ?ткізілген ойындарда же?імпаз атан?ан команда — Анель Кабдрахманова баста?ан «Арал» ?йіні? «AralRoyal» командасы; команда 6, а?панда ойнап, 4:6 есебімен же?іліс тапты;
  • Тимур Еркимбеков баста?ан «Балхаш» ?йіні? «BlueJays» командасы алдын ала ойындарда екінші орын?а т?ра?та?ан болатын; команда 12, а?панда ойнап, 6:4 есебімен же?іске жетіп, 16.000 «талант» жинады;
  • 18, а?панда 6:5 есебімен же?іске жетіп, ерекше ?нер к?рсеткен «Intellectual Feast» м??алімдер мен ата-аналар командасы 41.500 «талант» жинады.

«Victory» командасы, 24, а?панда ?ткен сабырлы ж?не тыныш, а?ты? ойында 6:4 есебімен же?іске жетіп, 20,000 «талант?а» ие болды. Алинаны, сонымен бірге бесінші «же?ілмес» білгір Александр Тены «Жас Эйнштейндер Клубыны?» м?шесі атануымен ??тты?таймыз!

Анатолий Кузнецов 
IQ Зияткерлік Клубыны? координаторы


Талдама
мен қолдау