Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

??рметті ата-аналар!

??рметті ата-аналар! 28.05.2014

Сіздерді 2013–2014 о?у жылыны? с?тті ая?талуымен ??тты?таймыз. Халы?аралы? Бакалавриат ?йымыны? барлы? ?ш ба?дарламалары бойынша ???ы?ты? м?ртебеге ие бол?ан, халы?аралы? білім беру саласында?ы ?здік агенттіктерімен аккредитацияланып, ?лемге танымал халы?аралы? де?гейдегі, Астана ?аласында?ы бірден-бір ?здік білім беру мекемесі ретінде «Мирас» халы?аралы? мектебін та?да?аны?ыз ?шін ризашылы?ымызды білдіреміз. Келесі о?у жылы бізбен ынтыма?тасты?ымызды? жал?асуына шын ж?ректен ?міттенеміз. Сіздерді мектепті? кадрлар б?ліміне 2014–2015 жа?а о?у жылына арнал?ан білім беру ?ызметтерін к?рсету туралы келісімшарт?а ?ол ?ою ?шін жолы?уы?ызды с?раймыз.

??рметпен,
«Мирас» халы?аралы? мектебіні? ?кімшілігі


Талдама
мен қолдау