Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Ата-ана мен м??алім арасында?ы конференциялар

Ата-ана мен м??алім арасында?ы конференциялар 12.11.2014

?арашаны? 6-сы к?ні, негізгі мектепте, 6–12 сынып аралы?ында?ы о?ушыларды? ата-аналары мен м??алімдері арасында конференция ?ткізілді. Конференция барысында, ата-аналар ?зіні? балаларыны? о?у жа?ынан жаса?ан жетістіктерін ж?не бас?а да к??іл б?луді ?ажет ететін та?ырыптарды талдады.

М??алімдермен ж?здесуден бас?а, ата-аналарды? «E-school» ба?дарламасымен танысу?а м?мкіндері болды. «E-school» — б?л м??алімдер о?ушыларды? ба?алау тапсырмаларын, жетістіктерін ж?не саба??а ?атысу м?лшеріні? жо?арылы?ын орналастыратын виртуалды? т??ырнама. Б?дан бас?а, ата-аналар MYP ж?не DP ба?дарламаларымен егжей-тегжей танысып, осы ба?дарламаларды? ?йлестірушілеріне с?ра?тарын ?оя алды.


Талдама
мен қолдау