Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

М??а?али Ма?атаев- бізді? ма?танышымыз

М??а?али Ма?атаев- бізді? ма?танышымыз 26.02.2015

?аза? тілі м??алімі Болатова Алтынай

20, а?пан к?ні Халы?аралы? «Мирас» мектебінде ана тілі к?ніне орай 10-сынып о?ушылары ?аза? ?дебиеті саба?ында «М??а?али Ма?атаев- бізді? ма?танышымыз» атты Хан т??іріні? м?збала?ы атан?ан, а?ын?а арнап кеш ?ткізді. Саба?ты? ма?саты ?аза? жырыны? ?ара бурасы атан?ан М??а?али Ма?атаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ы туралы деректер келтіріп, а?ын ?ле?деріні? мазм?нын ??ындыру, жастарды отанс?йгіштікке т?рбиелеу болатын. А?иы? а?ын?а арнал?ан кеш оны? ?мірбаяны мен ?з даусымен о?ы?ан ?ле?і жазыл?ан бейнебаянмен ашылды. Кешті ж?ргізушілер Сейду?лі Ма?талбек пен Карина Джамиля, а?ын ?мірбаянынан сыр шертетін слайд-шоуды о?ушылар назарына ?сынды. М??а?али Ма?атаевты? сар?ылмайтын шабыт пен са?ыныш?а толы жырларын тебірене о?ып, а?ын с?зіне жазыл?ан «Есі?е мені ал?айсы?" ?нін Чумакова Полина, Мурза?алиев ?лішер шары?тата шыр?ады. Кеш ?она?ы ж?не 10-сынып жетекшісі Майг?л Еркін?ызына ?деби кеш барысында ?зіні? ?алауы бойынша с?з беріліп, ?зіні? М??а?али Ма?атаев?а деген к?з?арастарын шабыттана отырып, жылы лебіздерімен жеткізді ж?не М??а?алиды? ?міріне то?талып, а?ынны? «Ба?ыт»?ле?ін о?ып, ?ле?ні? жазылу тарихын туралы айтып берді. М?дени кеш аясында, а?иы? а?ынны? ?мірі мен шы?армашылы?ы жайлы сыр шертетін к?ркем ?дебиет к?рмесі ?йымдастырылды.?аза? тілі мен ?дебиет п?ні м??алімі Раби?а Н?ржан?ызы кешті жал?астырып:«Б?гінде, а?ынны? н?зік поэзиясы, а?ынжанды жастарды?, жалпы жырс?йер барша ?р жанны? ж?ректерінен ойып орын алды. Оны? ?ле?дері, ?ндері болсын ?абылдану жа?ынан тылсым бір сыр?а ие. Б?гінде М??а?али ?ле?дерін с?йіп о?ымайтын ?аза? жо? десем-де болады. Б?л, а?ын жырларыны? м??гілік екендігін к?рсетеді. Бізді? б?гінгі шараны ?йымдастыруда?ы ма?сатымыз — а?ынны? сыр санды?ында?ы ?ле?дерімен жастарды отанс?йгіштікке, патриотизмге т?рбиелеу, рухани ?лемдерін байыту, сонымен бірге ?лтты? м?ра?а ?осыл?ан асыл ?азыналарды? бірі М??а?али м?расын жас ?рпа??а насихаттау болып табылады», деді.Поэзия ж?лдызына арнал?ан кеш «?лсе ?лер М??а?али Ма?атаев, ?лтіре алмас алайда ?ле?ді ешкім» деп ?зі айтып кеткендей м??гілік жасай беретіндігін к?рсетті.Кешті жал?астыр?ан Ма?талбек ?о?ыр домбырасымен «Секіртпе» к?йімен ж?ртты еле? еткізді ж?не М.Ма?атаевты? «Сен к?рктісі?" ?нін Айжан Утебаева мен Орын Томирис орындап, к?рермендерді-де ?нді бірге шыр?ау?а жетелеулері кешті? шырайын келтірді.Белсене ?атыс?ан о?ушылар мен ?стаздар естелікке суретке т?су-де ?мыт ?алмады. Алда?ы уа?ытта да осындай т?рбиелік ма?ызы бар мерекелік іс-шараларды бірлесіп ?ткізуді? м?мкіндіктері мол екеніне к?з жеткізіп, к??ілді тар?асты?.


Талдама
мен қолдау