Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

Тіл-тірегіміз, со?ып т?р?ан ж?регіміз

Тіл-тірегіміз, со?ып т?р?ан ж?регіміз 25.09.2015

«Тіл -татулы? д?некері, тіл- досты?ты? алтын к?пірі»- дейді дана хал?ымыз. Ана тіліміз-?аза? тілі- еліміз т?уелсіздік ал?алы тек ?аза? хал?ыны? ?ана емес, ?аза?станда ?мір с?ріп жат?ан барлы? т?рлі ?лтты? ?кілдеріне орта? ?арым- ?атынас ??ралы.?йткені ол- Ата За?ымызда мемлекеттік тіл болып бекітілген. Сонды?тан да ?зге ?лттар ?здеріні? ана тілдерінде еркін с?йлеп- жазуымен бірге мемлекеттік тілді-де толы? иегеруге міндетті.

Осыны ескерген бізді? «Мирас» халы?аралы? мектебі ?аза? тілінде еркін с?йлейтін ?зге ?лт ?кілдерін ша?ырып, «Тіл-тірегіміз, со?ып т?р?ан ж?регіміз» атты кездесу ?йымдастырды. Кездесу кешіне ?ор?аныс Министрлігіні? ?атарды?ы сарбазы- Крылов Муслим Александрович ж?не Bnews тілшісі -Лыкова Надежда ша?ырылып, 10,11 -сынып о?ушыларымен мемлекеттік тіл туралы ?сіресе ?аза?, а?ылшын ж?не орыс тілдері туралы ойларымен б?лісті.

Ша?ырыл?ан ?она?тарды? барлы?ы да ?зге ?лт ?кілі болса да, ?аза? тілінде еркін с?йлеп, ойларын еркін жеткізе алатынды?ымен ерекшеленді.О?ушылар келген ?она?тар?а ?здеріні? с?ра?тарын ?ойып, 11-сынып о?ушысы Сейду?лі Ма?талбек домбырада «Секіртпе» к?йін орындаса, 10-сынып о?ушысы Ергожина Р?бия мен Тел?озин Марг?лан «А?тілек» ?нін, DP о?ушысы Чумакова Полина Абай ?ндерін на?ышына келтіре орындап жатта?ан ?ле?дерін о?ып, жырдан шашу шашты.

?аза? тілі кафедрасы: Расол Дария, Болатова Алтынай, М?хамедина Раби?а


Талдама
мен қолдау