Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

??рметті ата-аналар!

??рметті ата-аналар! 28.09.2015

Мектеп к?нтізбесіне с?йкес, ж?ма 2 ?азан к?ні ?стаздар к?ніні? ?ткізілуіне байланысты саба? кестесі ?ыс?артылады. ?йлесімді Даму орталы?ыны? ?йірмелері б?л к?ні к?нделікті жоспар бойынша ж?мыс істейді. Егер бала?ыз, а?ылы ?йірмеге ?атыспайтын болса, бала?ызды мектептен са?ат 15.00 алып кетулері?ізді ?тінеміз.

??рметпен, 
Мектеп ?кімшілігі


Талдама
мен қолдау