Астана қаласындағы «Мирас» халықаралық мектебі студенттердің жан-жақты дамуына , халықаралық түсінімінің қалыптасуына ықпал ететін, халықаралық және қазақстандық білім беру стандарттарын интеграциялау негізінде, үздіксіз білім беру дағдысы қалыптасқан, ынталандырушы және қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
  

+7 (7172) 36 98 67

+7 (7172) 36 98 68

Қазақстан, Астана қ., Күйші Дина к-сі 32, 34

ATL к?ні 11.09.2013 ATL к?ні

13 ?ырк?йекте Негізгі мектеп о?ушылары ?шін ATL к?ні ?теді. Іс-шара ассамблеямен басталып, со?ына ?арай су?оймаларды? атымен атал?ан командалар ?аза?станны? ірі су?оймалары туралы презентация дайындайды, «Hotpotato» ба?дарлмасын о?ып ?йренеді, к?н ая?ында командалар?а арнал?ан е? жа?сы эмблемаларды та?дайды.

Таубалдиева Фаризаны «Алтын белгі» иегері атануымен ??тты?таймыз! 10.09.2013 Таубалдиева Фаризаны «Алтын белгі» иегері атануымен ??тты?таймыз!

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте…

«Мирас» мектебіндегі Білім к?ні 10.09.2013 «Мирас» мектебіндегі Білім к?ні

31 тамызда «Мирас» мектебінде барлы? о?ушыларды? мерекесі — халы?аралы? Білім к?ні ?тті. Білім ордасы о?ушыларды ерекше ілтипатпен ?арсы алды. Д?ліздегі г?л иісі, гуілдеген дауыстар, жа?адан келген о?ушыларды? ая?тарыны? топыры, ?за? уа?ыттан со? кездескен б?рыннан танитын достарымызды? ?уанышты дауыстары ж?не мерекелік ассамблея.

Мирасты?тар халы?аралы?  ЮНЕСКО конференциясында. Шекараны ?шіретін шы?армашылы?. 10.09.2013 Мирасты?тар халы?аралы? ЮНЕСКО конференциясында. Шекараны ?шіретін шы?армашылы?.

Тамыз айында болып ?ткен «?аламды? этика: Жер ?аламшарын са?тайы?» халы?аралы? конференциясы тек философ, ?алым, белсенді ?о?ам ?айраткерлері ?ана емес, сонымен ?атар «біз ?алайтын болаша?» ?шін ?здеріні? ?леуметтік жауапкершіліктерін сезінетін жастарды да табысты ж?мыс жасау?а, м?дениетаралы? диалог пен жо?ары д?режеде тілдесуге ба?ыттады.

??рметті мирасты?тар! 21.08.2013 ??рметті мирасты?тар!
Сіздерді шын ж?ректен жа?а о?у жылымен ??тты?тай отырып, 31 тамыз 2013 жылы са?ат 10.00-де мектепті? концерт залында ?тетін «Ал?аш?ы ?о?ырау» мерекесіне арнал?ан ассамблея?а ша?ырамыз.

??рметті Мирасты?тар! 01.06.2013 ??рметті Мирасты?тар!
Астана ?аласында?ы халы?аралы? «Мирас» мектебі 2012–2013 о?у жылын ерекше жетістіктермен ая?тал?алы отыр. Осы о?у жылы Халы?аралы? Бакалавриатты? Дипломды? ба?дарламасын бітірген бірінші т?лектерімен айры?ша есімізде ?алатыны ай?ын.

??рметті Мирасты?тар 31.05.2013 ??рметті Мирасты?тар
Міне, ?ызы?ы мен ?иыншылы?ы мол, ?айталанбас тарих?а толы 2012–2013 о?у жылы да ?з ая?ына жетіп ?алды. ?ызы?ты саба?тар, ?иын ба?ылау ж?мыстар, сапарлар мен концерттер артта ?алды.

11-сыныптарыны? бітіру кеші 31.05.2013 11-сыныптарыны? бітіру кеші
Сіздерді орта мектепті ая?таулары?ызбен ??тты?таймыз. Сіздерді 14 маусымда мектепті? концерт залында болатын бітіру кешіне ша?ырамыз.

9-сынып о?ушыларына ку?лік  тапсыру 31.05.2013 9-сынып о?ушыларына ку?лік тапсыру
Сіздерді о?у жылыны? ая?талуымен ??тты?таймыз. Сіздерді 11 маусымда мектепті? концер залында болатын 9-сынып о?ушыларына негізгі мектепті бітіру ку?лігін тапсыру р?сіміне ша?ырамыз.

??рметті Мирасты?тар! 31.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!
Астана ?аласында?ы Халы?аралы? «Мирас» мектебінде 2008 жылдан 2011 жыл?а дейін о?ы?ан о?ушы Ермегияев Мади кіру тестілерін с?тті тапсырып, ?азіргі кезде, А?Ш-да?ы солт?стік Индианада Кулвер Академиясында (CulverAcademies) о?ып жатыр.

2013 жыл?а арнал?ан «Жыл кітабы» 31.05.2013 2013 жыл?а арнал?ан «Жыл кітабы»
Сіздерге 2013 жыл?а арнал?ан «Жыл кітабы» сатылым?а шы??аны туралы хабарлаймыз!

2- семестірді? со?ы 24.05.2013 2- семестірді? со?ы

2012 — 2013 о?у жылы ?р т?рлі о?и?алар?а толы болды. Артымыз?а к?з жіберіп ?араса?, к?птеген істер ж?зеге асырыл?анын бай?аймыз.

Мемлекеттік емтихандар 24.05.2013 Мемлекеттік емтихандар
30 мамырда 9-сынып о?ушыларына арнал?ан орыс тілі п?ні бойынша мемлекеттік емтихан болады.

5-сыныбыны? бітіру кеші 24.05.2013 5-сыныбыны? бітіру кеші
5-сынып о?ушылары бастауыш мектебіні? ба?дарламасын бітіргелі отыр. Оларда ма?саттарымен, міндеттері жа?а, негізгі мектепті? ??рамына к?шеді.

Спорт к?ні 24.05.2013 Спорт к?ні
29 мамырда бізді? мектепте Спорт к?ні болады. Осы к?ні о?ушылар ?р т?рлі спортты? шараларды? т?рлерін ?йымдастырып, орындайды.

Дипломды? ба?дарлама бойынша о?итын о?ушыларды? бітіру кеші 24.05.2013 Дипломды? ба?дарлама бойынша о?итын о?ушыларды? бітіру кеші
Халы?аралы? «Мирас» мектебіндегі Дипломды? ба?дардаманы? т?лектері ?з ?мірлеріні? е? ма?ызды кезе?деріні? бірін бітіргелі отыр.

??рметті Мирасты?тар 24.05.2013 ??рметті Мирасты?тар
Сіздерге 8-сынып о?ушысы Александра Пак Т?ркияны?,Белек ?аласында «NEXT ?рпа?ы» атты сайыста ?зіні? е? ?здік «Tonight» (Б?гін кешке) атты композициясын орта?а сал?аны ?шін арнайы сыйлы?пен марапаттал?анын ?уана хабарлаймыз.

Со??ы ?о?ырау 21.05.2013 Со??ы ?о?ырау
??рметті ата-аналар мен 9 ж?не 11-сынып о?ушылары!

??рметті Мирасты?тар! 21.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!
23 мамырда бізді? мектепте халы?аралы? суретші Дипа Шарманы? ж?не бізді? о?ушыларымыз, ?рі жас, ?рі дарынды суретшілерімізді? суреттеріні? ?айырымдылы? аукционы болады.

??рметті ата-аналар мен 8-сынып о?ушылары! 21.05.2013 ??рметті ата-аналар мен 8-сынып о?ушылары!

22 мамырда 14.35-16.00 уа?ыт аралы?ында мектеп о?ушылары дайында?ан «?уырша? театры» атты жобаны? аясында ?аза? ж?не а?ылшын тілі саба?тарында 8-сынып о?ушылары с?билер ?йіне барады.

??рметті ата-аналар мен 9-10-сынып о?ушылары! 21.05.2013 ??рметті ата-аналар мен 9-10-сынып о?ушылары!
Сіздерге 21 мамыр к?ні са?ат 13.15- 17.30-?а дейін 9-10-сынып о?ушылары Халы? жауларыны? ?йелдеріне арнал?ан лагерь (АЛЖИР) сапар шегетіні туралы хабарлаймыз (АЛЖИР).

Бурабай?а 15.05.2013 Бурабай?а
Сіздерге Бурабай?а 17–19 мамыр аралы?ында 9-сыныптарды? о?ушыларына арнал?ан сапар жоспарланды.

«Мирас» м?дени ж?не білім беру орталы?ыны? концерті 15.05.2013 «Мирас» м?дени ж?не білім беру орталы?ыны? концерті
Сіздерді м?дени ж?не білім беру орталы?ыны? о?ушыларымен дайындал?ан ?орытынды концертіне ша?ырамыз.

Интеллектуалды казино 15.05.2013 Интеллектуалды казино
Сіздерді «Интеллектуалды казино» атты «Мирас» мектебіні? Интеллектуалды клубыны? ойындар топтамасына ?атысу?а ша?ырамыз.

??рметті 3-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары! 13.05.2013 ??рметті 3-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары!

16 мамырда 3-сыныптардың оқушыларына арналған заманауи өнер мұражайына сапар жоспарланып отыр. Бұл шара «Әр түрлі мәдениеттердегі өнер» атты зерттеу тақырыбына бағытталған.

??рметті 2-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары! 13.05.2013 ??рметті 2-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары!

15 мамырда 2-сыныптардың оқушылары хайуанаттар дүкеніне сапар шегеді. Бұл сапар қазіргі таңда оқытылып жатқан «Жануарлар әлемі» атты зерттеу тақырыбына арналған.

??рметті 9-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары! 13.05.2013 ??рметті 9-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары!

14 мамырда 9-сынып оқушылары Сәкен Сейфуллин атындағы мұражайға сапар шегеді. Бұл сапар қазақтың ұлы жазушысының шығармашылығын зерттеуге бағытталған.

??рметті негізгі мектеп о?ушылары! 13.05.2013 ??рметті негізгі мектеп о?ушылары!
Сіздерге 13–17 мамыр аралығында 9 және 10 -сыныптарының оқушыларына арналған Дипломдық бағдарлама бойынша кіру емтихандары болатынын хабарлаймыз.

??рметті Мирасты?тар! 13.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!
Халы?аралы? «Мирас» мектебіні? командасы пневматикалы? мылты?тан о? ату бойынша ?алалы? жарыста Алматы ауданыны? командаларыны? арасында 3- орын?а ие болды. Команданы? белсенді ?атыс?андары ?шін ?аза?стан Республикасыны? ?алалы? ?кіліні? «Отан» партиясыны? дипломымен марапатталды.

??рметті Мирасты?тар! 06.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!

9,10,11,12 мамыр күндері демалыс күндері екендігіне назар аударуларыңызды сұраймыз. 13 мамыр — оқу күні.

??рметті Мирасты?тар! 06.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!

Сіздерге 7 мамыр демалыс күні екенін хабарлаймыз.

??рметті Мирасты?тар! 06.05.2013 ??рметті Мирасты?тар!

6 мамырда сағат 15.15-те мектептің концерт залында Жеңіс күніне арналған ассамблея болады.

«Жас ?нер: ?лем м?дениетіні? жолында» атты жас вокалистер ж?не орындаушы-аспапшыларды? І  халы?аралы? жарыс 03.05.2013 «Жас ?нер: ?лем м?дениетіні? жолында» атты жас вокалистер ж?не орындаушы-аспапшыларды? І халы?аралы? жарыс
Жарыс бірнеше кезе?дерден т?рды ж?не ?р т?рлі жас категориясы бойынша вокалистер мен орындаушылар ?з ?нерлерін ?сыну?а сахна?а шы?ты.

??рметті Мирасты?тар! 29.04.2013 ??рметті Мирасты?тар!

Сіздерге 4 мамыр оқу күні болып жарияланатыны туралы хабарлаймыз. Сабақтар жұма күнінің сабақ кестесі бойынша өтеді.

??рметті 1-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары! 29.04.2013 ??рметті 1-сынып о?ушылары мен оларды? ата-аналары!

3 мамырда 10.00-ден 12.00-ге дейін 1-сынып о?ушылары «Kazflor» атты компания?а сапар шегеді.

??рметті Дипломды? ба?дарламаны? студенттері! 29.04.2013 ??рметті Дипломды? ба?дарламаны? студенттері!
2–21 мамыр аралығында 12-сынып оқушыларына арналған бітіру емтихандары болады.

??рметті 9-сыныптарды?  о?ушылары мен оларды? ата-аналары! 29.04.2013 ??рметті 9-сыныптарды? о?ушылары мен оларды? ата-аналары!
2 мамырда негізгі мектепте Дипломды? ба?дарлама?а арнал?ан кеш ?теді. Дипломды? ба?дарлама барлы? ?лемде ке?інен тарал?ан, ?азіргі кезде с?раныс?а ие о?ыту ба?ыты болып табылады.

??рметті Мирасты?тар! 29.04.2013 ??рметті Мирасты?тар!

Сіздерді келе жатқан Қазақстан Халықтарының Бірлігі күнімен құттықтай отырып, 1 мамыр, сәрсенбі демалыс күні екенін сіздерге хабарлаймыз.

ТМД елдеріні? Халы?аралы? Бакалавриат ба?дарламаларымен о?ытатын мектептер Ассоциациясыны?, ?здік маманды аны?тау ма?сатында ?йымдастыратын  «Жыл директоры ХБМА-2012»  жарысыны? же?імпазы  Хамитова Елена Михайловна атанды 24.04.2013 ТМД елдеріні? Халы?аралы? Бакалавриат ба?дарламаларымен о?ытатын мектептер Ассоциациясыны?, ?здік маманды аны?тау ма?сатында ?йымдастыратын «Жыл директоры ХБМА-2012» жарысыны? же?імпазы Хамитова Елена Михайловна атанды
22-24 с?уір аралы?ында ТМД елдеріні? Халы?аралы? Бакалавриат Мектептер Ассоциациясы Санкт-Петербург ?аласында мектеп директорларына, ХБ координаторлары мен м??алімдеріне арнал?ан «ХБ миссиясы: м?дениаралы? т?сіністікте т?рбиелеу» атты жыл сайын ?тетін VII ХБМА-ны? конференциясын ?йымдастырады.

«?орша?ан орта» та?ырыбына арнал?ан к?н 19.04.2013 «?орша?ан орта» та?ырыбына арнал?ан к?н
«Қоршаған ортадан басқа, ештеңе ізсіз жоғалмайды. Оны сақтай білейік!». Леонид Сухоруков.


Events 241 - 280 из 434
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец

Талдама
мен қолдау